Η Εταιρεία

Η Εταιρεία

Η Extraco SA είναι μια σύγχρονη και πρωτοπόρος ελληνική εταιρία που ιδρύθηκε το 1984. Η πολύχρονη εμπειρία της στον τομέα εμπορίας και παραγωγής εμπορικών εκρηκτικών υλών έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη εξελιγμένων προϊόντων που χρησιμοποιούνται κυρίως σε λατομεία, μεταλλεία και στην κατασκευή δημοσίων έργων (σήραγγες, δρόμοι, κλπ). Εξωστρεφής και δραστήρια, η Extraco SA αποτελεί την μεγαλύτερη εταιρία στην Ελλάδα, ενώ κατέχει κυρίαρχη θέση στην αγορά των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Η επιτυχία της βασίζεται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει αναπτύξει:

Άριστη υποδομή σε ανθρώπινο δυναμικό

Σύγχρονες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών

Άριστο δίκτυο διανομής

Πλήρως εξοπλισμένο τμήμα ποιοτικού ελέγχου επανδρωμένο με άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό

Πρωτοπορία στην ανάπτυξη και χρήση νέων τεχνολογιών

Διεθνείς συνεργασίες

Βασικός στόχος για την Extraco SA αποτελεί η συνεχής εξέλιξη για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του πελάτη, παρέχοντας:

Ασφάλεια

Αποτελεσματικότητα

Οικονομία στη χρήση των εκρηκτικών

Η Extraco SA διαθέτει:

Μονάδα παραγωγής Πετραμμωνίτη (ANFO) συνεχούς λειτουργίας ακολουθώντας τις σύγχρονες απαιτήσεις παραγωγικής δυναμικότητας.

Την μοναδική στην Ελλάδα μονάδα παραγωγής Πετραμμωνίτη (ANFO) ασυνεχούς λειτουργίας, που εξασφαλίζει μεγαλύτερη ασφάλεια και καλύτερη ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Την πλέον σύγχρονη μονάδα παραγωγής Αμμωνίτη.

Πρωτοποριακή και σύγχρονη μονάδα παραγωγής εκρηκτικών γαλακτωμάτων με την εμπορική ονομασία EMEX.

Υπερσύγχρονη, υψηλής τεχνολογίας μονάδα ‘εν θερμώ παραγωγής-εν ψυχρώ σταθεροποίησης’ εκρηκτικών γαλακτωμάτων (EMEX), που αποτελούν την αφελέστερη και πιο σύγχρονη τεχνολογία στο χώρο των εκρηκτικών υλών.

Νέα προηγμένη εγκατάσταση για την συναρμολόγηση μη ηλεκτρικών πυροκροτητών (NONEL).

Πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου για τον ποιοτικό έλεγχο εισαγόμενων και παραγόμενων προϊόντων καθώς και πρώτων υλών.

Άρτια οργανωμένο πεδίο δοκιμών.

Αποθηκευτικούς χώρους, ώστε να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς για αρκετό χρονικό διάστημα, συνολικής χωρητικότητας 400.000 κιλών εκρηκτικής ύλης, 1 εκατομμυρίου μέτρων ακαριαίας θρυαλλίδας και3 εκατομμυρίων τεμαχίων πυροκροτητών.

Ιδιόκτητο στόλο φορτηγών αυτοκινήτων, όλων πιστοποιημένων για τη μεταφορά εκρηκτικών προϊόντων σύμφωνα με την οδηγία ADR.

Έτσι κάθε πελάτης μπορεί να αισθάνεται ασφαλής ότι θα παραλαμβάνει τα εκρηκτικά που επιθυμεί στην ώρα που έχει προγραμματίσει και ότι σε καμία περίπτωση δεν θα σταματήσει τις εργασίες εξόρυξης λόγω έλλειψης εκρηκτικών.

Η Extraco SA λειτουργεί με βάση το τρίπτυχο που την χαρακτηρίζει:

«Γνώση- Εμπειρία-Καινοτομία».

Εξασφαλίζει την καθιέρωση της στην συνείδηση του καταναλωτή με βάση το όραμα της που συνοψίζεται ως εξής:

«Πρώτοι στην σκέψη – Πρώτοι στην επιλογή»

56ded521ceda7_gr

Διοίκηση & Οργάνωση

Πρόεδρος: Σωτηρίου Ιωάννης
Διευθύνων Σύμβουλος: Μαντζαρέας Νικόλαος

Εμπορική Διεύθυνση:
[email protected]

Διεύθυνση Προμηθειών:
[email protected]

Οικονομική Διεύθυνση:
[email protected]

Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου:
[email protected]

Εργοστάσιο:
[email protected]

Συνεργασίες - Οργανισμοί

Η Extraco SA είναι μέλος στο:

  • Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
  • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)
  • Πανελλήνιο Σύνδεσμο Παραγωγών και Εμπόρων Εκρηκτικών Υλών
  • Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βοιωτίας

Συμμετέχει επίσης σε διοργανώσεις, ημερίδες και συνέδρια διεθνών ενώσεων και οργανισμών, όπως το:

  • International Society of Explosives Engineers (ISEE)
  • European Federation of Explosives Engineers (EFEE)
sev

Η Extraco SA παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στην εφαρμογή νέων μεθόδων και τεχνολογιών στις ανατινάξεις και στη χρήση των εκρηκτικών υλών. Η συμμόρφωση με τις διεθνείς οδηγίες και κανονισμούς για την παραγωγή, αποθήκευση, μεταφορά και χρήση των εκρηκτικών, συμβάλλουν στη συνεχή ανάπτυξη και καθιέρωση της εταιρείας στο σύγχρονο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Πρωταρχικό μέλημα αποτελεί η εξασφάλιση σταθερής ποιότητας, ασφάλειας στη χρήση και αποτελεσματικότητας τόσο για τα παραγόμενα και εισαγόμενα προϊόντα, όσο και για τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται.

Για το λόγο αυτό συνεργάζεται με γνωστούς, αξιόπιστους και πρωτοποριακούς οίκους του εξωτερικού όσον αφορά τη διάθεση στην Ελλάδα μη ηλεκτρικών πυροκροτητών (NONEL), ηλεκτρικών καψυλλίων και ζελατινοδυναμίτιδων.

Ποιότητα & Ασφάλεια

Ο συνεχής έλεγχος και επιβεβαίωση της ποιότητας των προϊόντων, συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της εταιρείας και την ικανοποίηση του πελάτη. Για το σκοπό αυτό, η Extraco SA διαθέτει δικό της εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου και σύγχρονο πεδίο δοκιμών.

Η αυστηρή νομοθεσία και κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αυξήσει σημαντικά τις απαιτήσεις ασφαλείας κατά την παραγωγή, διακίνηση και χρήση των εκρηκτικών.

Η Extraco SA έχει αναπτύξει τη δική της τεχνολογία για την παραγωγή του Πετραμμωνίτη(ΑΝ-FO), του Αμμωνίτη και των Εκρηκτικών Γαλακτωμάτων (EM-EX) καθώς και προηγμένη εγκατάσταση για την συναρμολόγηση μη ηλεκτρικών πυροκροτητών (NONEL). Σύγχρονη και πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία, διασφαλίζει σταθερή ποιότητα στο προϊόν και μέγιστη ασφάλεια κατά τη διάρκεια της παραγωγής.

Η ύπαρξη ολοκληρωμένου δικτύου πυρόσβεσης στις εγκαταστάσεις της, όπως και πυροσβεστικών οχημάτων, η διαρκής εκπαίδευση και ενημέρωση και οι αυστηρές διαδικασίες λειτουργίας της επιχείρησης, συμβάλλουν σημαντικά στην ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων της εταιρείας.

Δυναμικότητα και αξιοπιστία

Η Extraco SA διαθέτει ένα μοναδικό συγκρότημα σύγχρονων και ασφαλών αποθηκών, κατασκευασμένο σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και οδηγίες.

Τα ιδιόκτητα αυτοκίνητα της εταιρείας είναι πιστοποιημένα, σύμφωνα με την οδηγία ADR, για τη μεταφορά εκρηκτικών προϊόντων.

Με συνολική αποθηκευτική ικανότητα:

400 τόνων εκρηκτικής ύλης

1 εκατομμυρίου μέτρων ακαριαίας θρυαλλίδας

3 εκατομμυρίων τεμαχίων πυροκροτητών

Η Extraco SA παρέχει στον πελάτη εγγύηση για άμεση και έγκαιρη παράδοση των εμπορευμάτων.

Πιστοποίηση

Η μεγάλη σημασία που δίνει η Extraco SA στην άριστη ποιότητα των προϊόντων της και την ασφάλεια στη χρήση τους, επιβεβαιώνεται από το ότι :

Διαθέτει Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 από την DQS αναγνωρισμένο από τον διεθνή οίκο IQNET για τον σχεδιασμό, την παραγωγή, την εμπορία και τη διακίνηση Αμμωνίτη, Πετραμμωνίτη (AN-FO), Εκρηκτικού Γαλακτώματος (ΕΜ-ΕΧ) και μη ηλεκτρικών πυροκροτητών (DETONEL) καθώς και για την εμπορία, αποθήκευση και διακίνηση εκρηκτικών προϊόντων.

Διαθέτει Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ποιότητας ISO 14001:2015 από την DQS αναγνωρισμενο από τον διεθνή οίκο IQNET για τον σχεδιασμό, την παραγωγή, την εμπορία και τη διακίνηση Αμμωνίτη, Πετραμμωνίτη (AN-FO), Εκρηκτικού Γαλακτώματος (ΕΜ-ΕΧ) και μη ηλεκτρικών πυροκροτητών (DETONEL) καθώς και για την εμπορία, αποθήκευση και διακίνηση εκρηκτικών προϊόντων.

Τα προϊόντα της φέρουν πιστοποιητικό ασφάλειας χρήσης CE από τον κοινοποιημένο οργανισμό INERIS της Γαλλίας, σύμφωνα με την οδηγία 93/15 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε την δέσμευση της εταιρείας για την Ποιότητα και την Περιβαλλοντική Πολιτική εδώ.