Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Η πολιτική της Extraco SA έχει στόχο να προσφέρει στον πελάτη μία ολοκληρωμένη συνεργασία, με προοπτική, αξιοπιστία και εμπιστοσύνη στις μεταξύ τους σχέσεις.
Η αποτελεσματική και αποδοτική εργασία εξόρυξης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη χρήση εξελιγμένων εκρηκτικών υλών και εναυσματικών μέσων (καψυλλίων) προηγμένης τεχνολογίας. Για το λόγο αυτό, διαθέτει όλα τα είδη των εκρηκτικών και εναυσματικών μέσων, καλύπτοντας και τις πλέον εξειδικευμένες απαιτήσεις κάθε έργου.

Επίσης η Extraco SA διαθέτει τμήμα τεχνικής υποστήριξης στελεχωμένο με εξειδικευμένους και έμπειρους Μηχανικούς, το οποίο έχει τη δυνατότητα :

Με τη χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων Η/Υ να σχεδιάσει ανατινάξεις για λογαριασμό των πελατών της και να βοηθήσει στην υλοποίηση τους , εάν τούτο είναι απαραίτητο

Να ενημερώσει τους πελάτες για τα νέα υλικά και να τους ‘‘εκπαιδεύσει’’ για τη σωστή εφαρμογή του

Σε συνεργασία με έμπειρους εξωτερικούς συνεργάτες προσφέρονται εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως:

Δονησιομετρικός έλεγχος

Ειδικές εφαρμογές εκρηκτικών υλών

Κατεδαφίσεις με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών

Υπάρχει στενή συνεργασία με τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων & Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης για θέματα που αφορούν την ενημέρωση και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για τη σωστή & ασφαλή χρήση των εκρηκτικών υλών.

56ded521ceda7_gr

Καινοτόμες Λύσεις

Η εταιρεία πορεύεται βάσει του μακροπρόθεσμου προγραμματισμού της όσον αφορά την επέκταση των δραστηριοτήτων της καθώς και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων της για παραγωγή και αποθήκευση εκρηκτικών προϊόντων πάντα πληρώντας τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας.
Η Extraco SA παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στην εφαρμογή νέων μεθόδων και τεχνολογιών στις ανατινάξεις και στη χρήση των εκρηκτικών υλών.
Πρωταρχικό μέλημα αποτελεί η εξασφάλιση σταθερής ποιότητας, ασφάλειας στη χρήση και αποτελεσματικότητας τόσο για τα παραγόμενα και εισαγόμενα προϊόντα, όσο και για τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται.

Πρότυπες Εγκαταστάσεις

Η Extraco SA στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της έχει αναπτύξει τη δική της τεχνολογία για την παραγωγή του Πετραμμωνίτη(ΑΝ-FO), του Αμμωνίτη και των Εκρηκτικών Γαλακτωμάτων (EM-EX) καθώς και προηγμένη εγκατάσταση για την συναρμολόγηση μη ηλεκτρικών πυροκροτητών (NONEL). Η σύγχρονη και πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία, διασφαλίζει σταθερή ποιότητα στο προϊόν και μέγιστη ασφάλεια κατά τη διάρκεια της παραγωγής.
Ο συνεχής έλεγχος και επιβεβαίωση της ποιότητας των προϊόντων, συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της εταιρείας και την ικανοποίηση του πελάτη.
Για το σκοπό αυτό η Extraco SA διαθέτει νέα εγκατάσταση σύγχρονου πεδίου δοκιμών καθώς και πλήρες σύστημα ποιοτικού ελέγχου με άρτια οργανωμένο εργαστήριο.

Η ύπαρξη ολοκληρωμένου δικτύου πυρόσβεσης στις εγκαταστάσεις της, όπως και πυροσβεστικών οχημάτων, η διαρκής εκπαίδευση και ενημέρωση και οι αυστηρές διαδικασίες λειτουργίας της επιχείρησης, συμβάλλουν σημαντικά στην ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων της εταιρείας.

Τα ιδιόκτητα αυτοκίνητα της εταιρείας είναι πιστοποιημένα, σύμφωνα με την οδηγία ADR, για τη μεταφορά εκρηκτικών προϊόντων.

Η Extraco SA διαθέτει ένα μοναδικό συγκρότημα σύγχρονων και ασφαλών αποθηκών, κατασκευασμένο σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και οδηγίες. Με συνολική αποθηκευτική ικανότητα 400 τόνων εκρηκτικής ύλης, 1 εκατομμυρίου μέτρων ακαριαίας θρυαλλίδας και 3 εκατομμυρίων τεμαχίων πυροκροτητών, η Extraco SA παρέχει στον πελάτη εγγύηση για άμεση και έγκαιρη παράδοση των εμπορευμάτων.

Διεθνής Παρουσία

Εξωστρεφής και δραστήρια, η Extraco SA αποτελεί την μεγαλύτερη εταιρία στην Ελλάδα, ενώ κατέχει κυρίαρχη θέση στην αγορά των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
Συμμετέχει επίσης σε διοργανώσεις, ημερίδες και συνέδρια διεθνών ενώσεων και οργανισμών.
Η συμμόρφωση με τις διεθνείς οδηγίες και κανονισμούς για την παραγωγή, αποθήκευση, μεταφορά και χρήση των εκρηκτικών, συμβάλλουν στη συνεχή ανάπτυξη και καθιέρωση της εταιρείας στο σύγχρονο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.