Προϊόντα

Extraco / Πένσες καψυλλίων

Πένσες καψυλλίων

Οι πένσες καψυλλίων Νο 8 χρησιμοποιούνται για την ασφαλή και εύκολη σύνδεση των καψυλλίων στην βραδύκαυστη θρυαλλίδα.

Υπάρχουν δυο τύποι η κοινή πένσα και η πένσα βαρελάκι.

Κατηγορία: