Blog

Extraco / Νέα  / Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

Ο Πρόεδρος του ΔΣ λαβών τον λόγο πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό επιβάλλεται η σύγκληση της ετήσιας Τακτικής ΓΣ των μετόχων για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της αρμοδιότητας τους και προτείνει να συγκληθεί αυτή την 30η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10πμ στα γραφεία της έδρας της εταιρείας. Κατόπιν συζητήσεως το ΔΣ εγκρίνει ομοφώνως την πρόταση του κ. Προέδρου και αποφάσισε παμψηφεί να συγκληθεί στις 30-6-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 πμ στα γραφεία της εταιρείας, χωρίς ιδιαίτερη πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 3 του Ν.2190/1920 ετήσια Τακτική ΓΣ των μετόχων της εταιρείας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
  3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2016 και έγκριση της αμοιβής αυτών.
  4. Διάφορες ανακοινώσεις.