Προϊόντα

Extraco / Αμμωνίτης

Αμμωνίτης

Ο Αμμωνίτης είναι κονιώδες εκρηκτικό με κύρια συστατικά το νιτρικό αμμώνιο και το τρινιτροτολουόλιο (ΤΝΤ). Δεν περιέχει νιτρογλυκερίνη ή νιτρογλυκόλη ή άλλες τοξικές ενώσεις όπως το δινιτροτολουόλιο. Η υψηλή περιεκτικότητα σε τρινιτροτολουόλιο αυξάνει σημαντικά την ευαισθησία του προϊόντος σε σύγκριση με το ANFΟ.

Κατηγορία:

Περιγραφή

Εφαρμογή

Ο Αμμωνίτης είναι οικονομικό εκρηκτικό για χρήση σε διατρήματα μικρής ή μεσαίας διαμέτρου. Χρησιμοποιείται ευρέως σε λατομεία και δημόσια έργα με μαλακά ή λιγότερο σκληρά πετρώματα. Η απουσία νιτρογλυκόλης ή νιτρογλυκερίνης καθιστούν το προϊόν ασφαλές κατά τη χρήση του. Ο Αμμωνίτης έχει μικρή αντοχή στην υγρασία και δεν συνιστάται η χρήση του σε υγρές συνθήκες. Η έναυσή του μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν κοινό πυροκροτητή Νο.8.

Συσκευασία

Ο Αμμωνίτης διατίθεται σε φυσίγγια από πλαστικό, τα φυσίγγια τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια καθαρού βάρους 25Kg.

Διαστάσεις φυσιγγίου (mm) Βάρος φυσιγγίου (gr) Αριθμός φυσιγγίων/κιβ.
20×500 160 150
28×275 195 126
38×400 510 49
50×520 1.000 25
60×450 1.250 20
65×450 1.560 16
80×520 2.780 9

Αποθήκευση

Ο Αμμωνίτης πρέπει να χρησιμοποιηθεί και να αποθηκευθεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τους κανονισμούς. Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να είναι δροσερός, καλά αεριζόμενος και χωρίς υγρασία. Η αποθήκευση μέχρι τους +40°C είναι ασφαλής.

Ο Αμμωνίτης είναι ευαίσθητος στην υγρασία.

Με την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες αποθήκευσης είναι οι ενδεδειγμένες, συνιστάται η χρήση του προϊόντος εντός 12 μηνών.

Η παράταση της διάρκειας ζωής του προϊόντος μπορεί να επαληθευτεί, μετά από διαδικασία επανελέγχου από τον προμηθευτή.

Ταξινόμηση

Εμπορική ονομασία: ΑΜΜΩΝΙΤΗΣ

Τεχνική ονομασία: Εκρηκτικές ύλες για ανατινάξεις τύπου Β

Αριθμός UN: 0082

Ομάδα επικινδυνότητας/συμβιβαστότητας: 1 1D

 

Επιπλέον πληροφορίες

Περιεκτικότητα σε ΤΝΤ

18%

Πυκνότητα

0.98 – 1.08 gr./cm3

Σχετική κατά Βάρος ισχύς

72%

Ταχύτητα έκρηξης

4.200 m/sec

Ισχύς (Trauzl lead block test)

340 ml

Θραυστικότητα (μέθοδος Hess)

14 mm

Ευαισθησία μετάδοσης

30 mm

Ενέργεια έκρηξης

1000 Kcal/Kg

Όγκος αερίων έκρηξης

900 Lt./Kg

Θερμοκρασία έκρηξης

2930 °C

Ισοζύγιο οξυγόνου

+1.0%

Ευαισθησία σε τριβή

>216N

Ευαισθησία σε κρούση

>20J

Επιτρεπόμενη απόκλιση στις ανωτέρω τιμές

5%