Προϊόντα

Extraco / Ζελατινοδυναμίτιδα

Ζελατινοδυναμίτιδα

Η ζελατινοδυναμίτιδα είναι εκρηκτικό με υψηλές τιμές ενέργειας, πυκνότητας και ταχύτητας έκρηξης. Οι νέες οικολογικές ζελατινοδυναμίτιτδες δεν περιέχουν το καρκινογόνο DNT. Τα κύρια συστατικά τους είναι το νιτρικό αμμώνιο, η νιτρογλυκόλη, η νιτροκυτταρίνη.

Κατηγορία:

Περιγραφή

Εφαρμογή

Η ζελατινοδυναμίτιδα είναι εκρηκτικό με ικανοποιητική αντοχή στο νερό. Η έναυση του μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν κοινό πυροκροτητή Νο.8. Είναι το πλέον κατάλληλο για ανατινάξεις σε σκληρά πετρώματα και δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες. Ανάλογα με το μέγεθος του διατρήματος, η ζελατινοδυναμίτιδα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επιφανειακές και υπόγειες ανατινάξεις είτε σαν εκρηκτικό έναυσης (primer), είτε σαν κύριο εκρηκτικό στον πυθμένα (bottomcharge), είτε σε όλο το μήκος του διατρήματος (columncharge).

Συσκευασία

Ανάλογα με τη χρήση, η ζελατινοδυναμίτιδα διατίθεται σε φυσίγγια από χαρτί ή από πλαστικό. Τα φυσίγγια συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια Βάρους 25 kg.

Διαστάσεις φυσιγγίου (mm) Βάρος φυσιγγίου (gr)Ι Αριθμός

φυσιγγίων/box

Φυσίγγια από χαρτί
28 x 220 200 120
32 x 360 400 60
38 x 395 625 40
Φυσίγγια από πλαστικό
55 x 700 2500 10
65 x 550 2500 10
80 x 700 5000 5

Αποθήκευση

Η ζελατινοδυναμίτιδα πρέπει να χρησιμοποιείται και να αποθηκεύεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και κανονισμούς. O χώρος αποθήκευσης πρέπει να είναι δροσερός, καλά αεριζόμενος και χωρίς υγρασία. Συνίσταται η αποθήκευση σε θερμοκρασία μεταξύ +5 °C και +30 °C.

Όταν η θερμοκρασία αυξομειώνεται γύρω από τους +32 °C, προκαλείται σκλήρυνση του υλικού. Η αποθήκευση μέχρι τους +60 °C είναι ασφαλής.

Με την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες αποθήκευσης είναι οι ενδεδειγμένες, συνίσταται η χρήση του προϊόντος εντός 12 μηνών.

Η παράταση της διάρκειας ζωής του προϊόντος μπορεί να επαληθευτεί, μετά από διαδικασία επανελέγχου από τον προμηθευτή.

Ταξινόμηση

Εμπορική ονομασία: Perunit Ε, Poladyn 31 Eco

Τεχνική ονομασία: Εκρηκτικές ύλες για ανατινάξεις τύπου Α

Αριθμός UN: 0081

Ομάδα επικινδυνότητας/συμΒιΒαστότητας: 1.1 D

Επιπλέον πληροφορίες

Πυκνότητα

1.5 gr./cm3

Σχετική κατά Βάρος ισχύς

86%

Ταχύτητα έκρηξης

6000 m/sec

Ισχύς (Trauzl lead block test)

395 ml

Θραυστικότητα (μέθοδος Hess)

17 mm

Ενέργεια έκρηξης

4100 kJ/Kg

Όγκος αερίων έκρηξης

858 Lt./Kg

Θερμοκρασία έκρηξης

3000 °C

Ισοζύγιο οξυγόνου

+2.22%

Ευαισθησία σε τριβή

>80N

Ευαισθησία σε κρούση

>5J

Επιτρεπόμενη απόκλιση στις ανωτέρω τιμές

5%