Προϊόντα

Extraco / Μαύρη Πυρίτιδα Εξορύξεων

Μαύρη Πυρίτιδα Εξορύξεων

Η μαύρη πυρίτιδα εξορύξεων είναι μίγμα νιτρικού καλίου, θείου και ξυλάνθρακα σε κοκκώδη μορφή. Για περισσότερη ευκολία στη χρήση του υλικού, οι κόκκοι στιλβώνονται με ειδική κατεργασία.

Κατηγορία:

Περιγραφή

Εφαρμογή

Η μαύρη πυρίτιδα εξορύξεων εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σε λατομεία όπου απαιτείται έκρηξη περιορισμένης ισχύος όπως στην εξόρυξη μαρμάρων, πέτρας κ.λ.π..

Συσκευασία

Η μαύρη πυρίτιδα συσκευάζεται σε πλαστικούς σάκκους οι οποίοι τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτιο μικτού βάρους 25 kg.

Αποθήκευση

Η μαύρη πυρίτιδα εξορύξεων πρέπει να χρησιμοποιείται και να αποθηκεύεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και κανονισμούς. Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να είναι δροσερός, καλά αεριζόμενος και χωρίς υγρασία.

Με την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες αποθήκευσης είναι οι ενδεδειγμένες, συνιστάται η χρήση της μαύρης πυρίτιδας εντός 12 μηνών.

Η παράταση της διάρκειας ζωής του προϊόντος μπορεί να επαληθευτεί, μετά από διαδικασία επανελέγχου από τον προμηθευτή.

Ταξινόμηση

Εμπορική ονομασία: Μαύρη Πυρίτιδα Εξορύξεων

Τεχνική ονομασία: Μαύρη Πυρίτιδα

Αριθμός UN: 0027

Ομάδα επικινδυνότητας/συμβιβαστότητας: 1.1D

 

Επιπλέον πληροφορίες

Πυκνότητα

1.1 gr./cm3

Κοκκομετρία

0,2 – 4,75 mm

Τέφρα

0,6 %

Ταχύτητα έκρηξης

400 m/sec

Ευαισθησία σε τριβή

>360N

Ευαισθησία σε κρούση

>10J

Επιτρεπόμενη απόκλιση στις ανωτέρω τιμές

5%