Προϊόντα

Extraco / Eπιβραδυντές Ακαριαίας Θρυαλλίδας

Eπιβραδυντές Ακαριαίας Θρυαλλίδας

Οι επιβραδυντές είναι μη-ηλεκτρικά μέσα επιβράδυνσης. Χρησιμοποιούνται στην επιφάνεια του κυκλώματος ανατίναξης σε συνδυασμό με την ακαριαία θρυαλλίδα για να προκαλέσουν επιβράδυνση μεταξύ διαδοχικών διατρημάτων ή σειρών. Αποτελούνται από ένα στοιχείο επιβράδυνσης ενσωματωμένο σε ένα κυάθιο αλουμινίου. Τα δύο άκρα του κυαθίου είναι ανοικτά ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή της ακαριαίας θρυαλλίδας. Οι επιβραδυντές διατίθενται με χρόνο επιβράδυνσης 20 και 50 ms.

Κατηγορία:

Περιγραφή

Εφαρμογή

Ο επιβραδυντής τοποθετείται εύκολα στο κύκλωμα κόβοντας την ακαριαία θρυαλλίδα στο επιθυμητό σημείο. Οι επιβραδυντές έχουν την ιδιότητα να μεταδίδουν την έκρηξη και προς τις δύο κατευθύνσεις στις οποίες είναι συνδεδεμένοι. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται ώστε τα δύο άκρα της ακαριαίας θρυαλλίδας να διατηρούνται καλά προστατευμένα. Χρησιμοποιώντας τους επιβραδυντές μπορούν να επιτευχθούν διαφορετικά σχέδια ανατίναξης σχήματος V, διαγώνιας σύνδεσης ή επιβράδυνσης μεταξύ διαδοχικών σειρών.

Οι επιβραδυντές με μικρό χρόνο επιβράδυνσης χρησιμοποιούνται κυρίως στις περιπτώσεις που έχουμε διατρήματα με μικρή διάμετρο και πολύ κοντά το ένα στο άλλο. Αντίθετα οι επιβραδυντές με μεγάλο χρόνο επιβράδυνσης χρησιμοποιούνται όταν έχουμε μεγάλα διατρήματα σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, ή όταν απαιτείται ικανό χρονικό διάστημα για τη μετατόπιση του θρυμματισμένου πετρώματος.

Για να αποφεύγονται οι διακοπές, συνιστάται η τοποθέτηση του επιβραδυντή όσο πιο κοντά γίνεται στο διάτρημα που θέλουμε να επιτύχουμε την επιβράδυνση.

Συσκευασία

Οι επιβραδυντές διατίθενται σε κουτιά των 100 τεμαχίων.

Αποθήκευση

Οι επιβραδυντές είναι εκρηκτικό προϊόν. Για το λόγο αυτό πρέπει να χρησιμοποιούνται και να αποθηκεύονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και κανονισμούς. Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να είναι δροσερός, καλά αεριζόμενος και χωρίς υγρασία.

Με την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες αποθήκευσης είναι οι ενδεδειγμένες, συνιστάται η χρήση των επιβραδυντών εντός 12μηνών.

Η παράταση της διάρκειας ζωής του προϊόντος μπορεί να επαληθευτεί, μετά από διαδικασία επανελέγχου από τον προμηθευτή.

Ταξινόμηση

Εμπορική ονομασία: Επιβραδυντές ακαριαίας θρυαλλίδας

Τεχνική ονομασία: Μη-ηλεκτρικοΐ πυροκροτητές

Αριθμός UN: 0029

Ομάδα επικινδυνότητας/συμβιβαστότητας: 1.1 Β