Προϊόντα

Extraco / Nonel σηράγγων

Nonel σηράγγων

Το σύστημα μη-ηλεκτρικής πυροδότησης Nonel σηράγγων προορίζεται για χρήση σε υπόγειες ανατινάξεις ή σήραγγες. Αποτελείται από μία σειρά πυροκροτητών τύπου NPED (πυροκροτητής που δεν περιέχει πρωτογενή εκρηκτική ύλη) με το κατάλληλο μήκος σωλήνα Nonel. Όλοι οι πυροκροτητές έχουν συγκεκριμένο χρόνο επιβράδυνσης. Η ισχύς κάθε πυροκροτητή ισοδυναμεί με αυτή ενός κοινού πυροκροτητή Νο.8.

Ο πιο κατάλληλος τρόπος έναυσης των πυροκροτητών Nonel σηράγγων είναι με τη βοήθεια των συνδέσμων δέσμης (bunchconnector) ή της ακαριαίας θρυαλλίδας. Ο σύνδεσμος δέσμης αποτελείται από μία θηλιά ακαριαίας θρυαλλίδας τοποθετημένη σε ένα σύνδεσμο επιφάνειας (συνήθως ακαριαίο). Ο σύνδεσμος δέσμης είναι σχεδιασμένος για την ενεργοποίηση το πολύ είκοσι (20) σωλήνων Nonel.

Κατηγορία:

Περιγραφή

Εφαρμογή

Το σύστημα μη-ηλεκτρικής πυροδότησης Nonelσηράγγων προορίζεται για χρήση σε υπόγειες ανατινάξεις ή σήραγγες. Το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών χρόνων επιβράδυνσης είναι αρκετά μεγάλο ώστε να επιτρέπει τον θρυμματισμό και την απομάκρυνση του πετρώματος από το μέτωπο πριν από την ανατίναξη των επόμενων διατρημάτων.

Συσκευασία

Προκειμένου να ξεχωρίζει εύκολα από άλλα είδη πυροκροτητών Nonel, καθώς και από το χρώμα του πετρώματος όταν ο φωτισμός είναι ανεπαρκής, ο σωλήνας της σειράς πυροκροτητών Nonel σηράγγων έχει κόκκινο χρώμα. Περίοδοι και χρόνοι επιβράδυνσης δίνονται στον πίνακα.

Πυροκροτητές Nonel σηράγγων
μήκος σωλήνα (m) Συσκευασία Ποσ./κιβ.
4.0 100
5.0 100
6.0 100
8.0 80
10.0 60
Αριθμός περιόδου Χρόνος επιβράδυνσης (ms) Διάστημα επιβράδυνσης (ms)
0 max 10
1 100 75
2 200 100
3 300 100
4 400 100
5 500 100
6 600 100
7 700 100
8 800 100
9 900 100
10 1000 100
12 1200 200
14 1400 200
16 1600 200
18 1800 200
20 2000 200
25 2500 500
30 3000 500
35 3500 500
40 4000 500
45 4500 500
50 5000 500
55 5500 500
60 6000 500
65 6500 500
70 7000 500

 

Σύνδεσμοι δέσμης (Bunch Connectors)
μήκος σωλήνα (m)

 

συσκευασία Ποσ./κιβ.

 

3.6 100
4.8 90
6.0 80
7.8 70
9.0 60
10.2 50

Αποθήκευση

Οι πυροκροτητές Nonel πρέπει να χρησιμοποιούνται και να αποθηκεύονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τους κανονισμούς. Συσκευάζονται σε σακούλες για προστασία από την υγρασία. Συνιστάται η αποθήκευση σε θερμοκρασία μικρότερη των +50 οC.

Με την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες αποθήκευσης είναι οι ενδεδειγμένες, συνιστάται η χρήση των Nonel σηράγγων εντός 12 μηνών.

Η παράταση της διάρκειας ζωής του προϊόντος μπορεί να επαληθευτεί, μετά από διαδικασία επανελέγχου από τον προμηθευτή.

Ταξινόμηση

Εμπορική ονομασία: Nonel σηράγγων

Τεχνική ονομασία: Συνδεσμολογίες Μη-ηλεκτρικών πυροκροτητών

Αριθμός UN: 0361,0500

Ομάδα επικινδυνότητας/συμβιβαστότητας: 1.4Β, (1.4S κατόπιν παραγγελίας)

Επιπλέον πληροφορίες

Πυροκροτητής διατρήματος

Πυροκροτητής διατρήματος

Τύπος

NPED

Ποσότητα εκρηκτικής ύλης

1 gr. (PETN/RDX)

Κυάθιο

Αλουμίνιο

Διάμετρος κυαθίου

7.5 mm

Μήκος κυαθίου

60-93 mm, εξαρτάται από το χρόνο και τη σύνθεση της ύλης επιβράδυνσης

Σωλήνας

Σωλήνας

Τύπος σωλήνα

Σωλήνας Nonel τύπου 3L

Διάμετρος

3 mm