Προϊόντα

Extraco / Κοινοί Πυροκροτητές No8

Κοινοί Πυροκροτητές No8

Οι κοινοί πυροκροτητές (καψύλλια), αποτελούνται από ένα κυάθιο αλουμινίου κλειστό στο ένα του άκρο. Στο κάτω μέρος του κυαθίου περιέχεται μία ποσότητα κύριας εκρηκτικής ύλης (ΡΕΤΝ) και πάνω από αυτή μία ποσότητα πρωτογενούς εκρηκτικής ύλης. Η φλόγα που παράγεται από τη βραδύκαυστη θρυαλλίδα, ενεργοποιεί την πρωτογενή εκρηκτική ύλη μετατρέποντας την καύση σε έκρηξη. Η έκρηξη μεταδίδεται στη συνέχεια στην κύρια εκρηκτική ύλη του πυροκροτητή.

Η ισχύς του πυροκροτητή εκφράζεται σε αριθμούς από τους οποίους το Νο.8 είναι το πιο συνηθισμένο. Ένας πυροκροτητής Νο.8 περιέχει περίπου 8 mg εκρηκτικής ύλης.

Κατηγορία:

Περιγραφή

Εφαρμογή

Οι κοινοί πυροκροτητές χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τη βραδύκαυστη θρυαλλίδα για την έναυση των εκρηκτικών. Παρόλο που ο τρόπος αυτός αντικαθίσταται σταδιακά με νέες μεθόδους, εντούτοις παραμένει ο πιο εύκολος και πιο οικονομικός. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλα εναυσματικά μέσα όπως η ακαριαία θρυαλλίδα και οι συνδεσμολογίες μη-ηλεκτρικών πυροκροτητών.

Πριν από τη χρήση, οι κοινοί πυροκροτητές πρέπει πάντοτε να ελέγχονται για την ύπαρξη τυχόν ακαθαρσιών ή υγρασίας. Η βραδύκαυστη θρυαλλίδα πρέπει να κόβεται κάθετα και να εισέρχεται μαλακά στο κυάθιο του πυροκροτητή μέχρις ότου έρθει σε επαφή με την πρωτογενή εκρηκτική ύλη (να μην υπάρχει κενό). Συνιστάται η χρήση ειδικής πένσας για την ασφαλή προσαρμογή της βραδύκαυστης θρυαλλίδας στο κυάθιο του πυροκροτητή.

Συσκευασία

Οι κοινοί πυροκροτητές διατίθενται σε σκληρά χάρτινα κουτιά των 100 τεμαχίων.

Αποθήκευση

Επειδή το ανοικτό άκρο του κυαθίου είναι εκτεθειμένο στον αέρα, ο πυροκροτητής δεν θα πρέπει να βγαίνει από το κουτί του, πριν από τη χρήση. Οι κοινοί πυροκροτητές είναι εκρηκτικό προϊόν και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και να αποθηκεύονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και κανονισμούς.

Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να είναι δροσερός, καλά αεριζόμενος και χωρίς υγρασία.

Με την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες αποθήκευσης είναι οι ενδεδειγμένες, συνιστάται η χρήση των κοινών πυροκροτητών εντός 18 μηνών.

Η παράταση της διάρκειας ζωής του προϊόντος μπορεί να επαληθευτεί, μετά από διαδικασία επανελέγχου από τον προμηθευτή.

Ταξινόμηση

Εμπορική ονομασία: Κοινοί πυροκροτητές

Τεχνική ονομασία: Μη-ηλεκτρικοί πυροκροτητές

Αριθμός UN: 0029

Ομάδα επικινδυνότητας/συμβιβαστότητας: 1.1Β

Επιπλέον πληροφορίες

Ισχύς

Νο.8

Μήκος κυαθίου

35 mm

Εξωτερική διάμετρος κυαθίου

6.9 mm

Εσωτερική διάμετρος κυαθίου

6.2 mm