Προϊόντα

Extraco / Bραδύκαυστη Θρυαλλίδα

Bραδύκαυστη Θρυαλλίδα

Η βραδύκαυστη θρυαλλίδα αποτελείται από ένα πυρήνα μαύρης πυρίτιδας. Εξωτερικά περιβάλλεται από Βαμβακερά νήματα και ακολούθως επικαλύπτεται από PVC ή ασφαλτικό μίγμα για προστασία από την υγρασία

Κατηγορία:

Περιγραφή

Εφαρμογή

Η βραδύκαυστη θρυαλλίδα χρησιμοποιείται για την έναυση εκρηκτικών που μπορούν να ενεργοποιηθούν με κοινό πυροκροτητή. Διαμέσω του πυρήνα η φλόγα μεταφέρεται με σταθερή και ελεγχόμενη ταχύτητα. Παρ’ όλα αυτά, μπορεί να εμφανίζονται διαφορές από την ταχύτητα καύσης που αναφέρει ο κατασκευαστής. Αυτό οφείλεται είτε στον τρόπο χρήσης και αποθήκευσης, είτε σε άλλες παραμέτρους όπως οι κλιματολογικές συνθήκες, κλπ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η ταχύτητα καύσης της θρυαλλίδας πρέπει πάντοτε να ελέγχεται πριν από τη χρήση, μετρώντας την ταχύτητα ενός δείγματος από την κουλούρα που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Συνιστάται το μήκος της βραδύκαυστης θρυαλλίδας που θα χρησιμοποιηθεί πριν από την πυροδότηση των εκρηκτικών να μην είναι μικρότερο από ένα μέτρο (1.0m).

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η καύση στην βραδύκαυοτη θρυαλλίδα γίνεται στον πυρήνα και όχι στο περιτύλιγμα. Η εξωτερική επένδυση μπορεί να καεί χωρίς την έναυση της μαύρης πυρίτιδας. Όταν έχουμε επιτυχή έναυση της βραδύκαυστης θρυαλλίδας, ο πυρήνας της μαύρης πυρίτιδας καίγεται εμφανίζοντας πρόσκαιρα μία ισχυρή φλόγα και διώχνοντας προς τα πίσω το άκρο της θρυαλλίδας.

Συσκευασία

Η βραδύκαυστη θρυαλλίδα διατίθεται σε κουλούρες των 250 m.

1,000 m Βραδύκαυστης θρυαλλίδας συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτιο.

Αποθήκευση

Η βραδύκαυστη θρυαλλίδα πρέπει να χρησιμοποιείται και να αποθηκεύεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και κανονισμούς. Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να είναι δροσερός, καλά αεριζόμενος και χωρίς υγρασία. Συνιστάται η θερμοκρασία αποθήκευσης να είναι μεταξύ +7°C και +30°C.

Με την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες αποθήκευσης είναι οι ενδεδειγμένες, συνιστάται η χρήση της κοινής θρυαλλίδας εντός 24 μηνών.

Η παράταση της διάρκειας ζωής του προϊόντος μπορεί να επαληθευτεί, μετά από διαδικασία επανελέγχου από τον προμηθευτή.

Ταξινόμηση

Εμπορική ονομασία: Βραδύκαυστη (κοινή) θρυαλλίδα

Τεχνική ονομασία: Θρυαλλίδα ασφαλείας

Αριθμός UN: 0105

Ομάδα επικινδυνότητας/συμβιβαστότητας: 1.4S

Επιπλέον πληροφορίες

Περιεκτικότητα σε μαύρη πυρίτιδα

5gr./m

Ταχύτητα καύσης

110±10 sec/m, 115+10 sec/m

Εξωτερική επικάλυψη

PVC (πλαστικό), Ασφαλτικό μίγμα

Ευαισθησία μετάδοσης

25 mm

Εξωτερική διάμετρος

5 mm

Επιτρεπόμενη απόκλιση στις ανωτέρω τιμές

5%